Praktiska tips

När körjournal krävs, investera i en elektronisk körjournal

Skatteverket godkänner elektroniska körjournaler. De kopplas till bilen och registrerar mätarställningar och körda mil per automatik. Du behöver bara komplettera med syften och annan information som Skatteverket vill ha. Detta kan vara en tidsbesparande åtgärd för dem med mycket milersättning.

Låt anställd betala bränslet

Hos företag där milersättning förekommer i ringa omfattning blir det oftast enklast att låta personalen betala bränslet med egna medel och sedan kompensera. Då blir rapporteringskravet mindre. För t.ex. säljstyrkor som kör många mil är dock detta ofta inte ett alternativ.

Rapportera med ett reseräkningsprogram

Istället för att rapportera milersättning på blanketter eller i Excel-mallar kan ett användarvänligt reseräkningsprogram ge bättre kontroll och översikt.

Testa ett enkelt reseräkningsprogram