Information om Milersättning

Beräkna milersättning

Skatteverket medger avdrag för milersättning. Bestämmelserna är tämligen enkla. Här få reda på när det är möjligt att få milersättning och lär dig beräkna ersättningsnivå för milersättning. Beräkna milersättning

Rapportera milersättning

För att göra avdrag för milersättning krävs att resorna journalförs korrekt. Vilka uppgifter som ska registreras beror på vilken typ av milersättning det är frågan om. Lär dig vilka krav som finns för milersättning. Rapportera milersättning

Praktiska tips för milersättning

Att rapportera sin milersättning kan vara tidsödande. I samband med milersättning måste även traktamente och kvitton ofta inrapporteras. Vi ger några tips på hur administrationen kan göras enklare. Praktiska tips för milersättning