Krav på körjournal och rapportering

Vad ska registreras vid milersättning och när krävs körjournal?

För att få milersättning ställs krav på rapportering. Kraven på rapportering ser något annorlunda beroende på om arbetsgivaren eller arbetstagaren betalat bränslet. Man kan tänka sig följande scenarios:

 • Privatbil där den anställde betalar bränslet (A)
 • Tjänstebil och den anställde betalar bränslet (B)
 • Tjänstebil och arbetsgivaren betalar bränslet (C)

I fall A och B, när arbetstagaren betalt bilens bränsle med egna medel blir rapporteringsskyldigheten för milersättningen något lägre. Följande information bör rapporteras:

 • Datum för resan.
 • Vart resan gick.
 • Antal körda km.
 • Syfte och kund

I fall C, när arbetsgivaren står för bränslekostnaden, blir rapporteringsskyldigheten för milersättning mer omfattande. Lagtexten innehåller inga krav på körjournal, men enligt praxis är det ett viktigt dokument. Enligt Skatteverket bör körjournalen innehålla följande:

 • Mätarställning vid årets början.
 • Datum och mätarställning vid resans start.
 • Vart resan gick.
 • Syfte och kund.
 • Antal körda km
 • Datum och mätarställning vid resans slut.
 • Mätarställning vid årets slut.

Körjournalens innehåll i praktiken

Skatteverket vill veta hur mycket du kör tjänstebil privat när arbetsgivaren betalar bränslet. Detta för att avgöra ifall du ska ha drivmedelsförmån och bilförmån i den mån du får milersättning när du använder bilen privat. Istället för att upprätta körjournalen enligt beskrivet ovan, väljer i praktiken de flesta en enklare form av rapportering:

 • Datum för resan.
 • Vart resan gick.
 • Syfte och kund.
 • Antal körda km i tjänst för varje resa.
 • Totalt antal körda km privat (kräver inte syfte)
 • Mätarställning under början och slutet av månaden. (Summan av privatmil och tjänstemil ska ge mätarställning i slutet av månaden)

Med andra ord rapporterar många förare inte mätarställningen för varje enskild resa, utan endast per månadsbasis. Det är hursomhelst ditt ansvar att kunna tillhandahålla den information som Skatteverket behöver för sin bedömning.

Läs mer om körjournaler på Skatteverkets hemsida:

Skatteverket om körjournal